Výzkumné zprávy

Modelace rizika požárů - FLAMMAP - Dolní Dunajovice DOSTUPNÉ ZDE


• Skokanová, H.; Havlíček, M.; Pokorná, P.; Zandlová, M.; Grygar, J.; Pelikánová, A.; Bláhová, M.; Trnka, M.: Mapy scénářů budoucího vývoje krajiny v obcích Dolní Dunajovice, Domanín, Syrovín, Šakvice, Šardice a Těmice.

DOSTUPNÉ ZDE


• Skokanová, H.; Havlíček, M.; Musil, M., 2020.Vývoj krajinné struktury Břeclavsko, Kyjovsko: Mapy vývoje krajiny v obcích Dolní Dunajovice, Domanín, Syrovín, Šakvice, Šardice a Těmice s důrazem na krajinné prvky zmírňující dopady sucha.

DOSTUPNÉ ZDESkokanová, H.; Musil, M.; Havlíček, M.; Kaloková, D., 2019. Vývoj využívání krajiny na Jižní Moravě v období 1826 - 2019Poslední změna: 9. únor 2023 10:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Účastníci

Fakulta humanitních studií Univerzity KarlovyCzechGlobe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR


Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Kontakty

Hlavní řešitelka:

Markéta Zandlová, Ph.D.

E: Marketa.zandlova@fhs.cuni.cz

T: 608 605 772


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Projekt TAČR TL02000048

Trvání: 2019 – 2022


Jak k nám