Semináře a konference

• Markéta Zandlová se 24. dubna 2022 účastnila panelové diskuse s názvem Živá krajina. Podrobnosti o konferenci jsou dostupné ZDE.


1. prosince 2021 proběhl workshop k tvorbě scénářů v Těmicích na Kyjovsku. V rámci setkání proběhla prezentace scénářů vývoje krajiny a také debata s aktéry z Těmic, Syrovína a Domanína. (foto Marek Havlíček)• Markéta Zandlová se 14.-15. 10. 2021 na univerzitě v Tallinnu zúčastnila konference Hope, Ruination and Environmentalism, EASA Environmental Anthropology Networks 2021. Zde vystoupila s příspěvkem From ruins to sustainability: creative world-making.


6. 10. 2021 proběhl workshop ke tvorbě scénářů v Dolních Dunajovicích. V rámci setkání proběhla prezentace scénářů vývoje krajiny v katastru Dolních Dunajovic a debata s místními aktéry o jejích budoucích podobách. (foto Marek Havlíček)• Markéta Zandlová vystoupila 21. 8. 2021 s přednáškou "Co s unaveným materiálem" v rámci projektu HaDivadla a Terénu. Více o projektu je dostupné ZDE a ZDE.


• Markéta Zandlová vstoupila 18. 3. 2021 s přednáškou s názvem „Příběhy sucha“ na online čtvrtečním semináři Centra pro teoretická studia UK. Přednáška je dostupná ZDE.


Markéta Zandlová vystoupila 21. 10. 2020 se zvanou přednáškou s názvem „Když v krajině ubývá voda: příběhy sucha“ na online semináři "Zkušenosti s nedostatkem vody: sociálně-vědní a právní aspekty“, organizovaném ve spolupráci Sociologického ústavu, v.v.i. a Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Seminář se konal v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Voda pro život. Program semináře dostupný ZDE.


• Karel Čada vystoupil 5. 3. 2020 na společném zasedání Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku a Sekce pro životní prostředí České komise pro UNESCO (Ministerstvo zahraničních věcí ČR) a představil projekt a jeho dílčí zjištění.


• 21. ledna proběhl workshop Příběhy změn klimatu: komunikace vědeckých výzkumů širší veřejnosti, kterým provázeli řešitelé projektu Příběhy sucha Markéta Zandlová a Karel Čada společně s dalšími odborníky. Účastníci byli během workshopu seznámeni s tím, jaká jsou specifika sociálních médií, jak komunikovat s tvůrci politik a médii nebo jak tvořit mediálně zajímavé zprávy.


• Markéta Zandlová vystoupila 12. 12. 2019 na inauguračním zasedání sekce Environment and Anthropology Evropské asociace sociální antropologie (EASA) na Universität zu Köln s příspěvkem Climate Change Communication: Interdisciplinarity in Applied Research on Drought. 

https://easaonline.org/networks/enviroant/events.shtml   


Karel Čada vystoupil 22. 11. 2019 na 7. mezioborové konferenci urbánních studií na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně s příspěvkem pod názvem „My se tady bavíme o nějaké kávě, to je úplně irelevantní, tady prostě umírají lidi a budou umírat“: Obraz globálních změn klimatu ve veřejném diskursu.

/vyzkum/konference/mesta-budoucnosti foto Martin Jašek


• Miroslav Trnka a Markéta Zandlová vystoupili 10. 10. 2019 na 3. Národní konferenci enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a enviromentálního poradenství s názvem NASUCHO 

http://konference-evvo.cz/program-2/  


• Markéta Zandlová a Karel Čada vystoupili 27. 9. 2019 v rámci Noci vědců na Univerzitě Karlově s přednáškou Příběhy sucha

https://nocvedcu.cz/program/1407-pribehy-sucha/   


Karel Čada vystoupil s příspěvkem "Drough Stories: Cultural Contexts of Climate Change Expertise" na konferenci Evropského konsorcia pro politický výzkum (ECPR) ve Wroclavi (4. až 7. září 2019).


Karel Čada vystoupil s příspěvkem "Drough Stories: Cultural Contexts of Climate Change Expertise" na 4th International Conference on Public Policy v Montrealu (26.- 28. 6. 2019)


Markéta Zandlová se účastnila diskuse u kulatého stolu „Sucho a jak dál?“, organizované rektorem UK prof. Tomášem Zimou v rámci projektu Česko! A jak dál?“ (27. 5. 2019)
Poslední změna: 25. květen 2022 14:58 
Sdílet na:  
Účastníci

Fakulta humanitních studií Univerzity KarlovyCzechGlobe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR


Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Kontakty

Hlavní řešitelka:

Markéta Zandlová, Ph.D.

E: Marketa.zandlova@fhs.cuni.cz

T: 608 605 772


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Projekt TAČR TL02000048

Trvání: 2019 – 2022


Jak k nám