Semináře a konference

19.10.2022 proběhl v Praze v Toulcově dvoře (Kubatova 32/1) workshop pro lektory EVVO, kde byly představeny nové vzdělávací materiály k problematice sucha a hospodaření s vodou (interaktivní webová aplikace Příběhy suchapracovní listy).


• Markéta Zandlová vystoupila s příspěvkem Role sociální antropologie ve výzkumu klimatické krize na Mezioborovém sympoziu Reflexe klimatické změny v českých společenských vědách, Centrum pro klimatické právo a udržitelnost, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 14. 10. 2022, Akademie věd ČR. Více informací naleznete ZDE


• Markéta Zandlová vystoupila 5. října 2022 ve Skautském institutu s přednáškou Příběhy sucha. Během přednášky představila jak celý projekt, tak jeho závěrečné výstupy. Přednáška je ke shlédnutí ZDE.


21.9.2022 proběhla v Brně ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka (pracoviště Kamenná 20) závěrečná prezentace výstupů výzkumného projektu Příběhy sucha. Během prezentace byla představena metodika participativního plánování krajiny, vzdělávací webová aplikace Příběhy sucha, pracovní listy pro environmentální vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a další dílčí výstupy projektu.20.9.2022 proběhl v Brně ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka (pracoviště Kamenná 20) workshop pro lektory EVVO, kde byly představeny nové vzdělávací materiály k problematice sucha a hospodaření s vodou (interaktivní webová aplikace Příběhy suchapracovní listy).


• Markéta Zandlová se 24. dubna 2022 účastnila panelové diskuse s názvem Živá krajina. Podrobnosti o konferenci jsou dostupné ZDE.


1. prosince 2021 proběhl workshop k tvorbě scénářů v Těmicích na Kyjovsku. V rámci setkání proběhla prezentace scénářů vývoje krajiny a také debata s aktéry z Těmic, Syrovína a Domanína. (foto Marek Havlíček)• Markéta Zandlová se 14.-15. 10. 2021 na univerzitě v Tallinnu zúčastnila konference Hope, Ruination and Environmentalism, EASA Environmental Anthropology Networks 2021. Zde vystoupila s příspěvkem From ruins to sustainability: creative world-making.


6. 10. 2021 proběhl workshop ke tvorbě scénářů v Dolních Dunajovicích. V rámci setkání proběhla prezentace scénářů vývoje krajiny v katastru Dolních Dunajovic a debata s místními aktéry o jejích budoucích podobách. (foto Marek Havlíček)• Markéta Zandlová vystoupila 21. 8. 2021 s přednáškou "Co s unaveným materiálem" v rámci projektu HaDivadla a Terénu. Více o projektu je dostupné ZDE a ZDE.


• Markéta Zandlová vstoupila 18. 3. 2021 s přednáškou s názvem „Příběhy sucha“ na online čtvrtečním semináři Centra pro teoretická studia UK. Přednáška je dostupná ZDE.


Markéta Zandlová vystoupila 21. 10. 2020 se zvanou přednáškou s názvem „Když v krajině ubývá voda: příběhy sucha“ na online semináři "Zkušenosti s nedostatkem vody: sociálně-vědní a právní aspekty“, organizovaném ve spolupráci Sociologického ústavu, v.v.i. a Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Seminář se konal v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Voda pro život. Program semináře dostupný ZDE.


• Karel Čada vystoupil 5. 3. 2020 na společném zasedání Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku a Sekce pro životní prostředí České komise pro UNESCO (Ministerstvo zahraničních věcí ČR) a představil projekt a jeho dílčí zjištění.


• 21. ledna proběhl workshop Příběhy změn klimatu: komunikace vědeckých výzkumů širší veřejnosti, kterým provázeli řešitelé projektu Příběhy sucha Markéta Zandlová a Karel Čada společně s dalšími odborníky. Účastníci byli během workshopu seznámeni s tím, jaká jsou specifika sociálních médií, jak komunikovat s tvůrci politik a médii nebo jak tvořit mediálně zajímavé zprávy.


• Markéta Zandlová vystoupila 12. 12. 2019 na inauguračním zasedání sekce Environment and Anthropology Evropské asociace sociální antropologie (EASA) na Universität zu Köln s příspěvkem Climate Change Communication: Interdisciplinarity in Applied Research on Drought. 

https://easaonline.org/networks/enviroant/events.shtml   


Karel Čada vystoupil 22. 11. 2019 na 7. mezioborové konferenci urbánních studií na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně s příspěvkem pod názvem „My se tady bavíme o nějaké kávě, to je úplně irelevantní, tady prostě umírají lidi a budou umírat“: Obraz globálních změn klimatu ve veřejném diskursu.

/vyzkum/konference/mesta-budoucnosti foto Martin Jašek


• Miroslav Trnka a Markéta Zandlová vystoupili 10. 10. 2019 na 3. Národní konferenci enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a enviromentálního poradenství s názvem NASUCHO 

http://konference-evvo.cz/program-2/  


• Markéta Zandlová a Karel Čada vystoupili 27. 9. 2019 v rámci Noci vědců na Univerzitě Karlově s přednáškou Příběhy sucha

https://nocvedcu.cz/program/1407-pribehy-sucha/   


Karel Čada vystoupil s příspěvkem "Drough Stories: Cultural Contexts of Climate Change Expertise" na konferenci Evropského konsorcia pro politický výzkum (ECPR) ve Wroclavi (4. až 7. září 2019).


Karel Čada vystoupil s příspěvkem "Drough Stories: Cultural Contexts of Climate Change Expertise" na 4th International Conference on Public Policy v Montrealu (26.- 28. 6. 2019)


Markéta Zandlová se účastnila diskuse u kulatého stolu „Sucho a jak dál?“, organizované rektorem UK prof. Tomášem Zimou v rámci projektu Česko! A jak dál?“ (27. 5. 2019)
Poslední změna: 20. říjen 2022 14:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Účastníci

Fakulta humanitních studií Univerzity KarlovyCzechGlobe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR


Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Kontakty

Hlavní řešitelka:

Markéta Zandlová, Ph.D.

E: Marketa.zandlova@fhs.cuni.cz

T: 608 605 772


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Projekt TAČR TL02000048

Trvání: 2019 – 2022


Jak k nám