• Aplikační garanti

Aplikační garanti


Český rozhlas

https://portal.rozhlas.cz/

Český rozhlas zprostředkovává výsledky výzkumu široké veřejnosti. 


Státní pozemkový úřad

https://www.spucr.cz/

Státní pozemkový úřad jako zástupce státní správy zprostředkovává kontakty a debatu o dílčích i celkových výsledcích projektu se zaměstnanci státní správy, rovněž ale s dalšími subjekty, které se podílejí na tvorbě krajiny a hospodaření s vodou.


Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z.s.

http://www.pavucina-sev.cz/

Spolupráce se SEEV Pavučina umožňuje směřovat výzkumné poznatky, promítnuté do vzdělávacího programu, přímo na osoby a instituce, které se věnují environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO). 


ZO ČSOP Veronica

https://www.veronica.cz/

Ekologický institut Veronica využije výsledky projektu při svých vzdělávacích a advokačních aktivitách, zaměřených na ochranu klimatu. Všichni aplikační garanti se spolu s účastníky projektu podílejí na vytváření multimediální online aplikace.Poslední změna: 20. srpen 2019 19:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Účastníci

Fakulta humanitních studií Univerzity KarlovyCzechGlobe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR


Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Kontakty

Hlavní řešitelka:

Markéta Zandlová, Ph.D.

E: Marketa.zandlova@fhs.cuni.cz

T: 608 605 772


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Projekt TAČR TL02000048

Trvání: 2019 – 2022


Jak k nám